درمان زخم تروما

جراحات شدید ایجاد شده بر روی بافت نرم پوست ، با عنوان زخم تروما شناخته می شوند . ساییدگی ها ، بریدگی ها و پارگی ها ، جزء زخم های تروما هستند و احتمال عفونی شدن آن ها در صورتی که تحت درمان قرار نگیرند ، وجود دارد ، این زخم ها به دنبال تصادف و یا افتادن بر روی زمین ، ایجاد می شوند .

      علل ایجاد زخم تروماتیک

زخم های ناشی از تصادف می تواند ناشی از موارد زیر باشد :

  • ایجاد برش که عموما به وسیله چاقو ایجاد می شود.
  • ساییدگی ناشی از تراشیدن پوست بر روی سطح ، که عموما این نوع از زخم حاوی شن ، فلز و یا شیشه است .
  • تروما به علت نیرو ، این نوع از زخم ، اغلب با تصادفات وسایل نقلیه موتوری مرتبط است ، در این نوع از زخم تروماتیک ، ممکن است اندام های بدن دچار شکستگی و پوست بدن دچار انواع مختلفی از زخم ها شود .
  • زخم ناشی از گلوله ، که می تواند منجر به زخم ها دو طرفه ( ورود و خروج ) شود.
  • گزش حیوانات که به پوست و بافت زیر پوست نفوذ می کند .

      درمان زخم ناشی از تروما یا تصادف

زخم ناشی از تروما یا تصادف ، آسیب ناگهانی و ناخواسته است که می تواند از زخم های جزئی مانند پوست رفتگی زانو تا زخم های شدید، مانند زخم ناشی از شلیک گلوله را ایجاد کنند . زخم های تروماتیک شامل ساییدگی ها ، پارگی ها ، بریدگی های پوست ، نیش ها ، سوختگی ها و زخم های ترومای نافذ می شود .

تروما یا تصادف می تواند زخم های متفاوتی روی بدن ما به وجود بیاورد . برخلاف زخم های جراحی که در شرایط مطلوب و با استفاده از بیهوشی در عمل به وجود آمده اند ، زخم های تروما به صورت ناگهانی و کنترل نشده رخ می دهند و می توانند بافت های زیادی را درگیر کرده و در صورت عمیق بودن منجر به آسیب های جدی گردند . قبل از درمان زخم ممکن است نیاز به تریاژ و احیا وجود داشته باشد .

معمولا خونریزی شریانی به راحتی تشخیص داده می شود ، خون جهنده قرمز روشن در صورت وجود آشکار است ، اما اگر پنهان باشد (به عنوان مثال در نتیجه آسیب آئورت) ممکن است منجر به شوک شدید و غیر منتظره ناشی از خونریزی شود . پس در زمان آسیب دیدگی تروما بررسی و معاینه برای هر گونه خونریزی داخلی یا خارجی و ترمیم یا مسدود کردن رگ های خونی ممکن است ضروری باشد . خونریزی سیاهرگی قرمز تیره است و می تواند با فشار مستقیم کافی کنترل شود . حتی رگ های بزرگ نیز ممکن است با فشار کافی بطور خود به خودی خونریزی را متوقف کنند . خونریزی مویرگی احساس سوزش داشته و قرمز روشن است . اگر آسیب گسترده باشد نباید آن را دست کم گرفت ، چرا که می تواند منجر به شوک شود .

خطر عفونی شدن زخم های ناشی از تروما با پاک کردن زخم و دبریدمان آن همراه با حذف هرگونه عامل خارجی و بافت مرده کاهش می یابد. اگر آلودگی شدید وجود داشته باشد ، برای پیشگیری از عفونت از طیف گسترده ای از درمان های جلوگیری از عفونت و درمان عفونت اولیه مثل مصرف آنتی بیوتیک ها استفاده می شود . زخم های تروماتیک نیاز به پیشگیری برای کزاز دارند در نتیجه معمولا واکسن کزاز در طی درمان این زخم ها تزریق می شود .

      درمان زخم تروما

نوع درمان زخم ناشی از تصادف ، بستگی به نوع و شدت زخم دارد . درمان  و تمیز کردن زخم می تواند بسیار ساده باشد یا ممکن است به علت شدت آسیب ، نیاز به عمل جراحی برای بستن زخم و تثبیت بیمار باشد .

درمان زخم ناشی از ضربه ، درمان آسیب ساختارهای بافت زیرین ، برداشتن هر گونه ذرات خارجی و زهکشی زخم را شامل می‌شود . تمام این مراحل برای جلوگیری از احتمال عفونت و پیشرفت روند بهبود زخم ، ضروری است .